LIII. Hidrobiológus Napok - Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Platyhelminthes jellemzői ppt

Látták: Átírás 1 Állatszervezettan I. Szabó Terézia Az állatszervezettani oktatás az állattan klasszikus morfológiai területén belül az organológiai és histológia ágazatát dolgozza fel funkcionális, összehasonlító és kísérleti módszerrel.

Egyrészt alapozó jellegű más állattani tárgyaknak élettan, emberanatómia.

férgek kezelése a terhesség fóruma alatt

Bevezető ismeretek. Fejlődéstan: Az egyedfejlődés és törzsfejlődés. Az embrionális platyhelminthes jellemzői ppt főbb szakaszai. Posztembrionális fejlődés és típusai az állatvilágban.

Helmintológia

Histológia: Az platyhelminthes jellemzői ppt test szöveteinek általános jellemzői. Az állati test szervrendszereinek, szerveinek makro- és mikroanatómiája. Mozgás váz- és izomrendszer. A váz formái. Egysejtűek és gerinctelenek vázképződményei. A gerincesek vázrendszerei. Az egysejtűek és a gerinctelenek aktív mozgásának felépítő elemei és jellemzőik.

A gerincesek izomzata. A táplálkozás szervei, az emésztőkészülék.

Települési vízgazdálkodás I. 4.előadás

Gerinctelen állatok táplálkozási típusai, a bélcsatorna tagolódása és függelékei. A gerinces állatok emésztőkészülékének részletes anatómiája. A légzőkészülék. Diffúz légzés. Ektodermális eredetű légzőszervek. Gerinces állatok légzőszerveinek részletes anatómiája. A kiválasztás. Egysejtűek és a gerinctelen állatok kiválasztó és ozmoregulációs szervei. A gerincesek kiválasztószervei.

diphyllobothriasis krónikus vagy akut formája

Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok: 1. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A kötelező ill. Tankönyvkiadó, Durucz I. Tankönyvkiadó, Budapest, Platyhelminthes jellemzői ppt G.

platyhelminthes jellemzői ppt giardia dei gatti

Tankönyvkiadó, Budapest, Odorfer M. Tankönyvkiadó, Budapest, Törő I. Medicina, Budapest Törő I. Medicina, Budapest, Vígh H. Tankönyvkiadó, Budapest Victor Eroschenko: Atlas os histology. Philadelphia, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez, kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 1 2 Állatszervezettan gyakorlat I.

A biológiai vízminősítés Belga Biotikus Index BBI, egyszerűsített változata bioindex BI : vízminősítés eszköze biológiai vizsgálatok bioindikáció alapján vízfolyások ökológiai állapota gyors, olcsó, könnyen tananyagba illeszthető kémiai vizsgálatok 8 II. A bioindex használata Alapelv vízminőség változása flóra, fauna makrogerinctelenek bioindikátorok érzékenyebb élőlény tisztább vízben marad életben tisztább a víz többféle élőlény benne Víziászka Asellus aquaticus 15mm Hím teleszkópszemű kérész Baetis rhodani imágó autó szélvédőn 7mm Erezett kérész Epeorus sp.

Szabó Terézia A tárgy az állati szervezet makroanatómiai és szövettani bemutatását végzi bonctani és mikroszkópos platyhelminthes jellemzői ppt foglalkozások keretében.

A mikroszkóp használata. Alapszövettan hámszövetek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet. A szövetek sajátosságai különböző szervekben és szervezetekben. Az egysejtűek és a gerinctelen állatok főbb típusállatainak makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata: egysejtűek, szivacsok csalánozók megfigyelése. Lapos-hengeres és gyűrűsférgek boncolása és szerveik mikroszkópi vizsgálata. Puhatestűek, ízeltlábúak osztályaiban a főbb típusállatainak vizsgálata. Zárógyakorlat 4.

Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II.

Boncolási gyakorlatok ábragyűjtemény. Budapest, Sass M. Tankönyvkiadó Budapest, Vajon I. Tankönyvkiadó, Budapest Zboray G. Az állati test szerveződési szintjeit, fejlődését, szövettanát, és anatómiáját tartalmazza. A keringési rendszer. A nyílt zárt keringési rendszer jellemzői. A gerinctelen állatok keringése. A gerinces állatok keringési rendszereinek evolúciója.

platyhelminthes jellemzői ppt tünetek paraziták kezelésével

A szív. Artériás és vénás rendszer jellemzői.

Az állatok szaporodása. Az ivarszervek felépítése. Az idegrendszer. Alacsonyabbrendű platyhelminthes jellemzői ppt ingerjelenségei. A diffúz idegrendszer.

mérgező vásárlás cheboksary- ban

A központosult idegrendszer felépítése: dúcidegrendszer és csőidegrendszer evolúciós áttekintése és jellemzői. Az endokrin rendszer fejlődéstörténete.

A gerinctelen állatok és a gerincesek hormontermelő szervei. Az érzékszervek típusai. Az egyes állati törzsek jellemző érzékszerveinek felépítése. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat: I.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Győr Magyarország Alaptörvénye tartalmazza a vízkészlet, mint természeti erőforrás megőrzését, fenntartását és védelmét. Vízkészlet: a társadalom számára hozzáférhető és igénybe vehető platyhelminthes jellemzői ppt tekintjük. A vízkészlettel való gazdálkodás alatt ma már nem csak a gazdasági célú felhasználók közötti elosztást értjük, hanem a vízkörforgás elemei közötti arányok figyelembe vételét, az ökológiai igények kielégítését, és a lehető legtöbb természeti és társadalmi kölcsönhatás szerinti szabályozást a vízgyűjtő egész területén.

Keringési rendszer. A szaporodás. Neuroendokrin rendszer. Az érzékszervek 4. Tankönyvkiadó, Csoknya M. Medicina, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 3 4 Állatszervezettan gyakorlat II.

BI L Meghirdetés féléve 3 Összóraszám gyak. Szabó Terézia Az állati szervezet szövettani és anatómia felépítésének makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata-boncolási és mikroszkópi vizsgálatokkal. A gerinces állatok főbb típusállatai: Csontos halak, kétéltűek szervezetének részletes anatómiája.

Hüllők testfelépítése. Madarak és emlősök bonctana és szövettana. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenaktikai összefüggések megismerése, másrészt az általános iskolai biológia tanárok platyhelminthes jellemzői ppt ismereteinek megalapozása.

A tantárgy tartalma Az állatvilág rendszerezésének alapelvei és módszerei. A filogenetikai rendszerezés, rendszertani kategóriák, a zoológiai nómenklatúra.

Az állatrendszertan története, kialakulása. A rendszerezés platyhelminthes jellemzői ppt műveletei. A mesterséges és törzsfejlődési rendszerek.

BIOLÓGIATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT "A" típusú tantárgyak

A faj alatti és a faj feletti kategóriák. Zoológiai nevezéktan. Az Eucarióták főbb szerveződési irányai. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert kollokviummal zárul a félév. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill. Papp László: Zootoxonómia 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: előadóterem, írásvetítő, diavetítő.

LIII. Hidrobiológus Napok - Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismeret megalapozása hangsúlyosan platyhelminthes jellemzői ppt hazai fajokkal. Ennek során az elméleti előadások BI kapcsán megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek az általános iskolai biológia tanár szakmai műveltségéhez szükségesek. Határozási ismeretek. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli és szóbeli beszámolók 4.

A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Rendszertani laboratórium, a tanult állatok preparátumaival, írásvetítő, diavetítő, TV, videolejátszó, magnetofon, videofilmek, színes diák, számítógép CD meghajtóval, multimédiás Platyhelminthes jellemzői ppt lemezek.

Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenetikai összefüggések megismerése, másrészt az általános iskolai tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása.

platyhelminthes jellemzői ppt

Phylum Cephalochordata. Phylum Vertebrata. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert szigorlattal zárul a félév. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismerete megalapozása hangsúlyosan hazai fajokkal.

Kassai Tibor

Ennek során az elméleti előadások BI során megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek az általános iskolai tanár szakmai műveltségéhez szükségesek. Alapozó tárgy, mely az elemi szerkezet és működésformák sejtszintű integrációját teszi lehetővé. A pro- és eukarióta sejt.

Második, javított kiadás.

A sejtorganellumok. A plazmamembrán szerkezete és funkciói. A membrántranszport jellemzői: diffúzió, csatornák, exo- és endocitózis.

A sejtkapcsoló szerkezetek. A sejadhézió. Az extracelluláris mátrix. A növényi sejtfal. Az eukarióta csúnya bőrparaziták intracelluláris membránrendszere.

A maghártya, az endoplazmatikus retikulum, a Golgi-apparátus, a peroxiszómák és a lizoszómák szerkezete és működése. Az örökítőanyag szerveződése a sejtmagban.

LIII. Hidrobiológus Napok - Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Az RNS- és fehérjeszintézis. A génexpresszió szabályozása. Az intracelluláris vezikuláris transzport és a sejtkompartmentek. A sejtek energiatermelése: a mitokondriumok, a légzési lánc és az ATP-szintetáz.

A kloroplasztiszok és a platyhelminthes jellemzői ppt.